Blog Image

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Fortsättning i hamnen

Runsahamn Posted on Mon, June 16, 2014 21:33:20

Grävningen vid hamnen fortsatte ytterligare en vecka och blev en stor framgång, vi kan nu konstatera att det verkligen rör sig om en hamnanläggning. Nedan undersöker Annabell, Peter och Ludvig långschaktet.

I samband med att långschaktet undersöktes kunde vi se att den närmare 10 meter stora stenpackningen inte var en naturlig formation, utan dolde flera stolphål. Nedan syns ett av stolphålen.

Stor uppståndelse när stolphål kunde konstateras.

Stenpackningen och stolphålen tolkar vi som en brygganläggning som ligger mellan 6,5 och 7,5 möh, vilket stämmer överens med den folkvandringstida vattennivån. Kol från stolphålen kommer att dateras.

Ovanför långschaktet påträffades flera härdar samt fynd av brända ben, flinta och några nitar. Nedan gräver Caroline den ena härden.

Under veckan som gick kom även referensgruppen ut på besök för att se vad som hänt och diskutera resultat och framtid.

Foton: Lisa Widegren LundinGrävning vid hamnen

Runsahamn Posted on Sat, June 07, 2014 13:37:40

Under första veckan har vi även grävt ett långschakt nere vid lilla Borgviken för att om möjligt knyta samman hamnanläggningen med de avsatta lagren som ligger nere vid vattenbrynet. Nivåskillnaden i schaktet är omkring 7 meter.

Ovan syns delar av en härd som framkom i den övre delen av schaktet. Härden framkom innanför den avlånga terrassering som blev tydlig vid förra årets röjning av hamnområdet. I och runt härden framkom brända ben och järnnitar.

Vid den nedre delen av schaktet framkom bearbetat trä i form av pålar och en kil(?). Dessa framkom i det lager som tidigare iakttagits med huggspån samt större och mindre träbitar. Det är även i det lagret som en stockbåt hittades 1973 (daterad till 600-tal) och som idag är utställd på Historiska museet.

Ovan pålar, nedan den möjliga kilen.
Foton: Lisa Widegren Lundin