Blog Image

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Föreläsning Upplands Väsby Hembygdsförening

På gång Posted on Thu, February 12, 2015 10:44:10

På söndag 15/2 kl 13 hålls föreläsning på Upplands Väsby Hembygdsförening.

– Fem år på Runsaborg – hall, kultbyggnad och hamn

Se även länk: http://www.upplandsvasbyhembygdsforening.se/program.htmlFöreläsning i Göteborg

På gång Posted on Tue, November 04, 2014 16:39:10

I veckan fick Fornminnesföreningen i Göteborg besök av Michael som höll en föreläsning om höjdbosättningar och Runsaprojektet med titeln “Varför bygga på höjder? Om folkvandringstidens höjdbosättningar”.
Nästa föreläsning kommer ske på Hembygdsföreningen i Upplands Väsby 16/11, där kommer tonvikten ligga på vad som hänt under årets grävning ute på Runsa.Nu är boken här!

På gång Posted on Thu, August 07, 2014 12:57:22

Nu har den nya boken kommit!

För mer information gå in under Publicerat

Där finns information om innehåll, pris och vem man ska kontakta.Ny bok!

På gång Posted on Sun, June 22, 2014 14:49:36

Ny bok snart här!Ny mailadress!

På gång Posted on Mon, June 09, 2014 20:08:44

Nu finns det en ny adress för information!

info@runsaborg.seBehövlig förändring

På gång Posted on Fri, April 11, 2014 10:41:32

Med denna nya hemsida hoppas vi på att bättre och enklare kunna delge er alla nya resultat under projektets gång, och förhoppningsvis att vi kan få till stånd en stimulerande diskussion kring det som Runsa kan tänkas vara uttryck för och hur vi ska förstå denna storslagna plats. Olika infallsvinklar och perspektiv är nödvändigt liksom att vi beaktar resultat och frågorna i ett skandinaviskt och europeiskt perspektiv. För ett par veckor sedan deltog jag i ett seminarium i Kalmar om Sanbyborg på Öland. Mycket stimulerande och med fler frågor än svar som det blir allt som oftast. En av dessa kretsar kring huruvida boplatslämningar i en vidare mening inne i “fornborgar” eller öländska ringborgar är lika med boplats i betydelsen “permanent bebyggelse”. Så är det självklart inte. Något som måste betonas är just att lämningarna varierar, ofta på ett anmärkningsvärt sätt. En konsekvens av detta är att vi, trots deras yttre, formmässiga likheter, ska betrakta dem som olika “individer”. Platser med olika bakgrund, historia, och funktioner. Runsa var en multifunktionell plats där vari även boende ingick. Mycket pekar mot att det var permanent, något som gravfälten nedanför borgberget indikerar. Det har nog inte enbart varit fråga om årstidsmässiga svängningar utan skiften som en spegling av hur och när platsen användes. “Hallhuset”, den märkliga terrass III intill leder tankarna mot en central politisk och rituell funktion och roll.

Jag har tidigare i flera sammanhang skrivit att platser som Runsa och andra höjdbosättningar under 400- 500- talen e. Kr., var ett uttryck för elitens eller aristokratins vilja att bli “europeiska”. En ny livsstil skulle manifesteras genom att flytta upp på höjderna. Det var en tilltalande modell men jag betonade nog inte eller var riktig klar över, att man måste ha flyttat från en befintlig plats, en gård och hur relationen mellan dessa olika platser därefter kom att gestalta sig. All verksamhet flyttades dock inte upp på berget, utgångspunkten, storgården fanns kvar. Vi kanske måste titta närmare på en plats som Åshusby. Omlandsanalyser är därför otroligt viktiga men kan glömmas bort.Ny sida för Runsa

På gång Posted on Thu, April 10, 2014 17:46:41

Välkomna till Runsaprojektets nya sida!

Här kommer uppdateringar läggas ut om vad som händer på Runsa rörande grävningar och projektet i allmänhet.

Längst ner efter inläggen finns möjlighet att kommentera!