Nu har vi grävt klart för den här omgången!

Fyndet av remdelaren i brons med två motställda ansikten som
vi skrev om i förra veckan, visade sig vara ett mycket ovanligt fynd i sitt
slag. Inte minst ansiktenas utformning med de utpräglade hjälmdetaljerna som ögonbågar
och nässkydd, har lett till diskussioner och flera förslag kring referenser och
datering. Intressant är den dubbla figuren, ”tvillingar” som ger associationer
till dubbelgudar och romarnas dioskurer. Fyndet gjordes i en grop med ett
brandlager vid en av två tätt ställda resta stenar – två ”bröder”. Både
remdelare och det rektangulära bältesbeslaget i brons hade inga spår av brand
och måste ha lagts ned efter själva likbränningen. Vi daterar fynden till äldre
Vendeltid – andra hälften av 500-talet e.Kr.

Knappt två meter söder om ”bröderna”,
står en tredje sten som vid undersökning förra veckan visade sig vara helt tom.

Som framgått av tidigare redogörelse reste vi upp de båda stenarna, den tredje stod dock upp rakt och prydligt. Vi återkommer längre fram med fler rapporter när fynden är konserverade och de brända benen är osteologiskt bestämda.


I bakgrunden kan det stora gravfältet med skeppssättningarna skymtas.

Sist men inte minst ett STORT tack till alla som hjälp till i år!!!

Foton: Lisa Widegren Lundin/Andrea Jäderlund