Som planerat blev vi färdiga med Hargen, terrass III under
veckan. ”Färdig”, är dock ett relativt begrepp i sammanhanget då vi vet att de
inre stolpraderna vi skrev om förra veckan uppenbarligen fortsätter söderut och
utanför schaktkanten. Man kan hursomhelst konstatera att de tjocka och fyndrika
kulturlagren avtar betydligt i denna riktning. Vi står även med en okänd
utbredning av kulturlager och enstaka anläggningar som finns i direktanslutning
och norr om terrassen. Ett påtagligt fyndrikt lager finns här med bla glas, en
pärla, två glättstenar samt olika järnföremål. Den rika förekomsten av obrända
djurben på själva terrassen har vi inte kunnat se i detta område.

Vid genomgrävning av själva terrassen fanns två gropar, samt
en större härd som vi kan knyta till själva anläggningsfasen av Hargen. Ett
mycket ovanligt fynd i form av en intakt vävtyngd av bergart fanns i en av
groparna. Vi har även kunnat slå fast att själva terrasspackningen med mycket
stora stenar och block, har byggts ut i etappar, något man kan se i det att de
lagts på ett äldre kulturlager.

Under kommande vecka, midsommarveckan, startar vi på måndag
med att undersöka några mindre gravar på det lilla gravfältet RAÄ 3 som ligger vid borgbergets fot där uppfarten
till berget börjar.

Foton: Lisa Widegren Lundin