Det blev en blöt start med hällregn som vi bara hade att
vänta ut. Den första veckan har helt ägnats åt att avsluta undersökningen av
Hargen, terrass III. Schaktkanten längst i söder rensades fram och en
långsektion ritades. Här fanns en svårdefinierad stenansamling som vi uppfattat
som en form av slutmarkering av hargen in mot borgområdet. Det som förvirrar är
att de stolphålsrader vi undersökte förra året fortsatte söderut i
schaktkanten. Vi har alltså inget slut på denna märkliga konstruktion, ett
slags ”propyléer” i Runsatappning. Här fanns inte bara ett utan tre stolphål
som avlöst varandra (se bild nedan). Några ”syskon” fanns dock inte på andra sidan, det
blev ingen stolpbocksvariant.

Fyndtomheten i kulturlagren indikerar att det
är här vi har slutet på verksamheten på terrass III. I stolphålen fanns precis
som vi kunde observera förra året, ganska gott om obrända djurben. En
knacksten/löpare låg i den övre delen av kulturlagret i schaktvägen.
Totalt har vi nu drygt 50 stenartefakter från terrass III varav 12
knackstenar/löpare. Resten är slipstenar, brynen och malstenar i olika
utföranden. Värt att notera är att exempelvis knackstenarna är intakta och
fullt användbara, inget kasserat utan snarare deponerade brukbara verktyg.

I övrigt har vi ägnat oss åt att undersöka mindre rester av
kulturlager samt i områdena med markeringarna efter metalldetekteringen.

För första gången sedan projektet startade för fem år sedan,
drabbades vi av plundrare under veckan. Som tur var hade de endast grävt en
djup grop på terrassen och därefter lagt tillbaka presseningen! Trist!

Under kommande vecka kommer själva terrasspackningen att
undersökas.

Foto. Lisa Widegren Lundin