På söndag 15/2 kl 13 hålls föreläsning på Upplands Väsby Hembygdsförening.

– Fem år på Runsaborg – hall, kultbyggnad och hamn

Se även länk: http://www.upplandsvasbyhembygdsforening.se/program.html